O mně

Na trhu účetních služeb působím již od roku 2004 nejprve jako zaměstnanec v účetní společnosti a od roku 2010 již jako OSVČ. Za tuto dobu jsem díky orientaci na potřeby zákazníků získala značný počet spokojených a věrných klientů.

Dlouhodobá spolupráce

Stálým klientům poskytuji daňové a účetní poradenství zdarma.

Přehlednost

Po uzavření účetního období obdržíte přehledně uspořádané doklady za celé účetní období a účetní sestavy.

Služby

Účetnictví

Jsem připravena Vám poskytnout plný servis v oblasti účetní problematiky.

Účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace)

Kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení

Řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy

Daně

Svěřte se do rukou, které Vám nabízejí svoje zkušenosti a znalosti v daňové soustavě.

Zpracování, sestavení a podání daňových přiznání fyzických osob, včetně přehledů pro ZP a SSZ

Zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)

Mzdy

Potřebujete rychle a kvalitně vést mzdovou agendu?

Kompletní zpracování mezd

Měsíční přehled mezd

Výplatní pásky

Příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)

Měsíční přehledy pro ZP a SSZ

Evidenční a mzdové listy

Ceník

 • Řádek účetního deníku

  15 Kč
 • Daňová evidence – zápis

  15 Kč
 • Přiznání k DPH

  300 Kč
 • Dodatečné přiznání k DPH zaviněné odběratelem

  500 Kč
 • Kontrolní hlášení

  300 Kč
 • Následné kontrolní hlášení zaviněné odběratelem

  500 Kč
 • Souhrnné hlášení

  200 Kč
 • Přiznání k dani silniční 1 vozidlo (50 Kč za každé další vozidlo)

  500 Kč
 • Mzdová agenda – 1 zaměstnanec (včetně přihlášek, odhlášek, výstupních dokumentů, ročního zúčtování, ELDP)

  200 Kč
 • Ostatní výše neuvedené práce administrativně-účetního charakteru – 1 hodina

  od 500 Kč
 • Závěrkové operace – přiznání k DP, výkazy

  zahrnuto v ceně
 • Minimální měsíční paušál neplátci DPH

  500 Kč
 • Minimální měsíční paušál plátci DPH

  1 000 Kč
 • Jednorázové zpracování daňové evidence za kalendářní rok včetně přiznání k DPFO a přehledů ZP a SSZ – skutečné výdaje (do 150 dokladů/položek)

  3 000 Kč
 • Jednorázové zpracování daňové evidence za kalendářní rok včetně přiznání k DPFO a přehledů ZP a SSZ – výdaje % (do 100 dokladů/položek)

  2 000 Kč
 • Jednorázové zpracování přiznání k DPFO a přehledů ZP a SSZ – příjem z podnikání 0 Kč + příjmy ze zaměstnání

  1000 Kč
 • Jednorázové zpracování účetnictví za kalendářní rok včetně přiznání k DPPO (do 100 zápisů v účetním deníku)

  3000 Kč
 • Vzdálený přístup do účetního programu – měsíčně

  750 Kč